კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საიტი იყენებს cookies მომსახურებების კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად გასაწევად. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ ქუქი ფაილების შენახვის ან წვდომის პირობები თქვენს ბრაუზერში.

ეს გვერდი ინახავს მოკლე ინფორმაციას, ეგრეთ წოდებულ ქუქიებს, თქვენი ბრაუზერის მეხსიერებაში. შენახული ქუქი ფაილები არანაირად არ იძლევა ამ ვებსაიტის ვიზიტორის იდენტიფიცირებას. თითოეულ ქუქის აქვს შემქმნელის მიერ განსაზღვრული ვადის გასვლის მომენტი, რის შემდეგაც ის ამოღებულია ბრაუზერის მეხსიერებიდან. ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია განვასხვავოთ სესიის ქუქიები, რომლებსაც ვადა ამოეწურებათ ბრაუზერის დახურვით და მუდმივი ქუქიები, რომლებსაც აქვთ განსაზღვრული ვადის გასვლის თარიღი.

2012 წლის 16 ნოემბრის შესწორებული კანონის თანახმად, ტელეკომუნიკაციების შესახებ კანონი (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445), თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები, რომლებიც აძლევენ ქუქი-ფაილების შენახვას, თქვენს მიღებას უტოლდება.

თუ გსურთ ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლა, გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი ინსტრუქციები არჩეული პროგრამული უზრუნველყოფისთვის:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

ეს გვერდი ინახავს ინფორმაციას მხოლოდ ენის არჩევის შესახებ, რომელშიც წარმოდგენილია კონტენტი, სესიის ID და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ინფორმაციის ზოლის დამალვის ფაქტი ქუქი-ფაილებში.

Google Maps-ის მიერ შენახული ქუქიები გამოიყენება მომხმარებლის პრეფერენციებისა და რუკაზე მონიშნული ადგილების შესანახად. დამატებითი ინფორმაციისთვის ქუქიების გამოყენებისა და აღნიშნული სერვისის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ ეწვიოთ http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/